www.epsikologum.com
Pzt - Cm : 09.00 - 18.00

Atölyeler

Belirlenen konular çerçevesinde kalarak, bilgi aktarımı ve o konuya dair küçük uygulamaları içermektedir. Bu çalışmada sadece bilgi vermek amacı güdülmemekte, kişilerin konuya dair yaşantılarını anımsamalarına olanak vererek, kendi süreçleri ve ilişkileri ile ilgili farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır. Sanat Terapi Teknikleri, Psikodrama Teknikleri, Terapötik Kartlar, Varoluşsal Terapi Teknikleri gibi birçok tekniklerden yararlanılabilinmektedir.

İçerik Bulunamadı