www.epsikologum.com
Pzt - Cm : 09.00 - 18.00

Terapiler

Kendinizle ve diğerleriyle kurmuş olduğunuz ilişkilerde; duygu, düşünce, davranış, inanç ve deneyimlediğiniz kişisel süreçlerin, gerekli eğitimleri almış bir profesyonel eşliğinde keşfedilmesi ve yeniden işlemlenmesidir. Günümüzde, ruh sağlığının tedavisi için birçok psikoterapi yöntemi kullanılmaktadır. Terapistlerin bazıları tek bir ekole bağlı olarak psikoterapi uygulamasını devam ettirirler, bazıları ise farklı ekollerden yararlanmaktadır; ihtiyaca göre farklı terapi ekolleri arasında geçişler yaparak daha ekletik bir şekilde psikoterapilerini gerçekleştirmektedirler. Her psikolog her alanda uzman olmamakla birlikte, aldıkları terapi eğitimleri doğrultusunda uygulamaları ile uzmanlaşmaktadır.

ÇİFT TERAPİSİ- AİLE TERAPİSİ

Çift Terapisi, ilişki odaklı ilerlemektedir. Aile Terapisi, Aile dinamikleri odaklı gerçekleştirilmektedir. .

Daha Fazla

CİNSEL TERAPİ

Cinsel Terapi, cinselliğe dair algılarınızı ve duygularınızı temel alarak, cinsel işlev bozukluklarınızın tedavi edilmesidir.

Daha Fazla

KUM TEPSİSİ TERAPİSİ

Kum Tepsisi Terapisi, sanatı kullanarak kişinin içsel dünyasını somutlaştırmasını sağlamaktadır.

Daha Fazla

OYUN TERAPİSİ

Oyun Terapileri Farklı Ekoller ile Çocuklarla Gerçekleştirilmektedir.

Daha Fazla

EMDR

EMDR - Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma Terapisi

Daha Fazla

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

Çözüm Odaklı Terapide, Belirlenen Hedefler Doğrultusunda Tedavi Planı Uygulanmaktadır.

Daha Fazla

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ- BDT

Bilişsel Davranışçı Terapi; Duygu- Düşünce ve Davranış Modelini Temel Almaktadır.

Daha Fazla

PSİKODRAMA

Psikodrama Bir Eylem Terapisidir.

Daha Fazla

DUYGU ODAKLI TERAPİ

Duygu Odaklı Terapi deneyime dayalı ve araştırma sonuçları tarafından desteklenen bir terapi yaklaşımıdır.

Daha Fazla